Radio Sunshine streeft naar wereld vrede!


 
Om een verenigde  mondiale cultuur te creëren heeft de wereld behoefte aan een visie van vrede die voorbij de cyclus van oorlog of geen oorlog gaat. Als we alleen maar blindelings onze politieke leiders volgen, zullen we deze cyclus nooit doorbreken.
Vrede is meer dan alleen maar stoppen met oorlog: vrede is een manier van leven:in overeenstemming met de planeet en met elkaar.
 
WE KUNNEN VREDE CREËREN
 
Vrede begint in ons eigen hart en straalt en van daaruit naar de wereld om ons heen. Door met elkaar vredelievend te zijn, te denken en te handelen kunnen we dus wereldvrede creëren. We zijn samen sterk genoeg om een wezenlijk verschil te bewerkstelligen!
 
ÉÉN METHODE VOOR PLANETAIRE VREDE
ÉÉN TIJD
ÉÉN AARDE
ÉÉN MENSHEID

 

HET WERKWOORD IS VREDE!

ALLEEN DE RIJST DIE WIJ SAMEN DELEN, VOEDT

ALLEEN HET WATER DAT WIJ SAMEN DRINKEN, LEST ONZE DORST

ALLEEN DE STRIJD DIE WIJ SAMEN VOEREN, BRENGT BEVRIJDING

ALLEEN DE KLEREN DIE WE SAMEN DELEN, MAKEN MOOI

ALLEEN DE WOORDEN DIE WIJ SAMEN VINDEN, ZIJN VERSTAANBAAR

ALLEEN DE WEG DIE WE SAMEN GAAN, HEEFT EEN DOEL

ALLEEN HET DOEL DAT WE SAMEN STELLEN, IS BEREIKBAAR

ALLEEN DE VREDE, DIE WIJ SAMEN MAKEN, WORDT WERELDWIJD.

VREDE IS PERSOONLIJK: ELK MENS VERLANGT NAAR EEN VREEDZAAM BESTAAN.
NEEM JE VREDE ALS VERANTWOORDELIJK, DAN SLUIT JE EERST VREDE MET JEZELF!

VREDE VRAAGT OM VISIE: VREDELIEVENDHEID IN JE DENKEN, VOELEN EN HANDELEN IS GEBASEERD OP JE VISIE OP VREDE. ALS JE GELOOFT IN VREDE, ZUL JE VREDE BEWAREN!

VREDE HEEFT MEERWAARDE: VREDE VERKEERT IN GOED GEZELSCHAP, GEWELDLOOSHEID, VERDRAAGZAAMHEID, ACCEPTATIE, GEDULD EN MENSLIEVENDHEID BEPALEN SAMEN DE KWALITEIT VAN VREDE!

VREDE BEGINT EERST IN GEDACHTEN, IN ONS EIGEN HART EN STRAALT: HET UITGANGSPUNT VAN VREDE IS HET HEBBEN VAN EEN VREDIGE, POSITIEVE GEEST.

EEN MENS DIE HET LEVEN RESPECTEERT EN GEWELD AFWIJST, DIE VERBINDT EN DEELT, LIEFHEEFT EN VERGEEFT, ZAL ALTIJD PROBEREN OM VREDE TE SLUITEN!

VREDE KUNNEN WE ALLEMAAL LEREN: VREDE ONTDEKKEN, VISUALISEREN, ONTWERPEN EN ERVAREN ZIJN DE EERSTE STAPPEN, NAAR EEN VREDIG LEVEN!

HET HELE TEAM VAN RADIO SUNSHINE WENST U UIT HET ALLERDIEPSTE VAN HET HART HEEL VEEL VREDE TOE!


DE BANNER OF PEACE, OF VAANDEL VAN VREDE IS EEN SYMBOOL VOOR EENHEID VAN ALLE MENSEN. DE DRIE KLEINE STIPPEN SYMBOLISEREN DE KUNSTEN, DE WETENSCHAP EN DE SPIRITUALITEIT BINNEN DE ENE GROTERE CIRKEL VAN CULTUUR. DEZE CIRKEL STAAT TEVENS SYMBOOL VOOR DE EEUWIGHEID VAN TIJD, DIE HET VERLEDEN, HET HEDEN EN DE TOEKOMST OMRINGD. DE KLEUR VAN HET VAANDEL VAN VREDE IS ROOD EN SYMBOLISEERT HET ENE BLOED DAT WE ALLEMAAL DELEN.

De duif word gezien als een symbool voor vrede, onschuld en reinheid. De duif met een olijftakje in de snavel is een erg bekend symbool voor vrede. Tik maar eens 'dove, peace' in op een zoekmachine. Met bruiloften worden wel eens witte duiven losgelaten. In de Bijbel is de duif een symbool voor de Heilige Geest. De Heilige Geest komt bij de doop van de Here Jezus in de gedaante van een duif op Hem zitten.

Lucas 3:21, 22 En het geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd, dat, toen ook Jezus gedoopt werd, en in gebed was, de hemel zich opende; en de Heilige Geest in lichaamelijke gedaante, als een duif op Hem nederdaalde, en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb ik een welbehagen

De duif met een olijftak in de snavel is gebaseerd op het verhaal van Noach en de ark; in dit verhaal uit de Bijbel laat Noach een duif uit de ark om te zien of het land al droog is.  Als de duif immers wegbleef zouden ze uit de ark kunnen gaan, maar als de duif terug zou keren, was het land nog niet droog genoeg. De duif nam met haar terugkeer een olijftakje mee in de snavel. Dit beeld is in de loop der tijd een symbool geworden voor vrede. Een dergelijke duif heet dan ook een vredesduif.

 

 

 

***

   

www.sunshineradio.nl