MEDIUM SERVIELA

Telefoon: 0641250710

 

 

 Ik stel mij aan u voor.

Mijn naam is Serviela, hetgeen dienstbaarheid betekent. Ik werd geboren te Paramaribo welke de hoofdstad is van Suriname (Zuid Amerika).

Als baby ben ik rooms katholiek gedoopt en opgegroeid met pastores en nonnen. Mijn ouders hebben heel veel gedaan voor de RK gemeenschap, zo ook voor de arme mensen ongeacht hun ras, stand, geloof, religie of levensbeschouwing. Pastores kwamen graag bij ons over de vloer. Op zondag maakte mijn moeder lekker eten voor ze klaar, waardoor deze dag voor ons altijd heel anders was dan de voorgaande zes dagen. Al met al vond ik het best gezellig.
Ik kan mij vanaf mijn tweede levensjaar herinneren dat ik dol was op geestelijken. Ik vond het leuk om samen met ze bidden.

Mijn oom was pater Moesai (in memoriam 24-2-13 hij werd 86 jr). Hij heeft ook veel betekend voor arm en rijk. Gelukkig heb ik hem nog mogen ontmoeten in januari 2012, hij was aan het revalideren van een hersenbloeding.

Mijn moeder heeft voor de nonnen gewerkt. (Majella aan de Gravenstraat, Paramaribo).

 

Ik mocht mee tot ik vier jaar werd. De lange witte jurken vond ik interessant. In Suriname wonen er diverse bevolkingsgroepen. Op de Indianen na zijn het allemaal immigranten. Suriname was tot 1975 een kolonie van Nederland. 

Ik ben heel beschermd opgevoed. In mijn opvoeding kreeg ik mee van mijn ouders om goed om te gaan met alle bevolkingsgroepen.

Hoe ouder ik werd hoe meer ik mij bewuster werd van mijn spiritualiteit. Ik deelde mijn inzicht vaker met mijn vader, bij mijn moeder vond ik niet veel begrip in mijn jonge jaren. Het paranormale was taboe. Als ik boven natuurlijke dingen waarnam mochten anderen het niet weten. Ik moest mijn mond dicht houden als er visite was, ik mocht het niet hebben over het paranormale. Achteraf denk ik dat mijn moeder verlegen werd van mijn uitlatingen.

Kinderen van 0-7 jaar zijn allemaal paranormaal begaafd, sommigen zelfs zeer paranormaal begaafd en allen nog rechtstreeks met de hemel verbonden. In deze tijd worden er heel veel New Age kinderen geboren.

In mijn kinderjaren kwamen mijn uitlatingen altijd uit.

Zo was het weer eens voorgekomen dat er weer een vriendin van mijn moeder geld kwam lenen, als ik zei: nee! niet doen! Je krijgt het niet meer terug! Dan schrok mijn moeder, daarom mocht ik dit soort uitlatingen niet doen. En toch berustte dit op waarheid. Dit was dan iets kleins maar ik zag bijv. vooraf dat familie, buren enz. zouden komen te overlijden, kreeg flitsen en beelden of ik kreeg voorspellende dromen die later op waarheid berusten. Mijn moeder werd vaak verrast door mijn uitlatingen.

Op een dag was ik achter mijn huis aan het spelen. Ik zag mijn buurvrouw mw. Asmus voor me langs vliegen net als vrouwtje bezemsteel (kinderfilm) voordat ze kwam te overlijden. Even later kwamen mijn vrienden mij halen, ik moest snel mee komen om te kijken want mw. Asmus was dood gevallen met een grote water meloen in haar hand.

In mijn jonge jaren was ik stil, ik voelde mij vaak onbegrepen. Als ik verdrietig was klom in hoge bomen en had daar gesprekken met God.         Ik ben ook wel een keer gevallen en heb ongeveer 6 maanden in coma gelegen.  Als kind vond ik het soms erg moeilijk dat ik niet alles meteen aan mijn moeder kwijt kon omdat ik toch de meeste tijd met haar door bracht. Ik had vaak last van buik en maagpijn omdat ik mij niet zo goed kon uiten.

Het spirituele openbaarde zich steeds verder in mijn leven. Mijn band met God werd steeds sterker naar mate ik ouder werd. Ik bad heel veel tot God omdat ik ook vaak werd gepest. Mijn vader was ook een spirituele man. Een medium wordt je niet zomaar. De aarde is een leerschool, ik heb heel veel geleerd van de levens lessen. Ik zal dit blijven doen tot een uur voordat ik word opgeroepen door de KOSMOS.

Ik werk met het Witte Licht:
Ik ben Trance Medium, dit houdt in: als ik mijn werk doe als Medium ik overgenomen wordt door de Heilige Geest van God. Ik ben helderziend, voelend, horend, wetend, denkend soms ruikend, ik kan auraís zien (ook via de telefoon), negativiteiten verdrijven (dit is mijn specialisme). Als ik bij iemand binnenstap voel ik meteen of er een negativiteit aanwezig is. Ook als ik persoonlijk in contact treed met een persoon, kan ik dit ook in de ogen zien. Ik heb ook de gave gekregen om mensen te genezen. Ik maak contact met Gene Zijde indien nodig. Meestal wordt mij door Gene Zijde automatisch de persoon, die is heengegaan in beeld gebracht. Mensen die op mijn mediumschap een beroep hebben gedaan kunnen dit beamen. Ik heb dit ook al via de radio wereldwijd bewezen. Je hoeft niet persť een naam van een overledene te geven omdat de geest van God mij zelf de persoon openbaart. Ik vraag wel: herken je de persoon die ik in beeld krijg?
In de aura van de mens kan ik veel waarnemen oa:  ziekte, creativiteit, vermoeidheid, spiritualiteit enz. Dit kan ik ook via de telefoon, heb er nooit nog naast gezeten. Als er iemand via mij genezen is, vraag ik altijd aan de persoon om eerst God te bedanken. Ik zelf kan niets maar de Geest van God die mijn begeleider is wel.

In de puberteit kunnen kinderen veel last ondervinden van negativiteiten. Ze kunnen hun opvoeders veel last bezorgen. Pubers kunnen zich anders gaan gedragen. Ze chanteren of dagen hun opvoeders vaak uit. Hierdoor kunnen opvoeders zich vaak radeloos en verdrietig voelen. (de verhalen zijn uiteenlopend) Men kan dan met zo'n puber al gauw bij de psychiater belanden. Artsen zijn niet deskundig genoeg om negativiteiten te verdrijven, maar grijpen al gauw naar pillen. Je kunt soms al gauw met een uithuisplaatsing van een kind te maken krijgen, indien je niet de juiste hulp krijgt. Soms weten de opvoeders ook niet precies wat de oorzaak van het gedrag van de puber is. Als een negativiteit bezit heeft genomen van een puber kunnen de problemen soms heel ernstig zijn, zelfs, dat ze de neiging krijgen om zelfmoord te plegen. Ook pubers kunnen hier veel last van ondervinden en kunnen hun opvoeders soms (veel) overlast bezorgen. Pubers kunnen zich anders gaan gedragen. Hierdoor kunnen ouders zich vaak radeloos voelen.

Behoed uw kinderen voor GLAASJE DRAAIEN. Het is gevaarlijk. Geesten worden opgeroepen om antwoord te geven op vragen. Heel veel zielen zwerven op aarde die bijvoorbeeld plotsklaps zijn om het leven zijn gekomen. Zielen die niet voorbereid waren op de dood, blijven zweven op aarde en kunnen dan bezit van je nemen om zo verder te leven in jouw lichaam.

Ik vloek nooit. Ik hoor mensen vaak vloeken, de lelijkste woorden en ziekte. Het geslachtsdeel van man en vrouw lijkt tegenwoordig deel uit te (gaan) maken van de vocabulaire van de hedendaagse taalgebruiker.
De vreselijkste ziekte worden als taalgebruik in de mond genomen. Tot men ook die vreselijke ziekte zelf krijgt, realiseert men zich dan pas dat men verkeerd heeft gehandeld. Of dat het ťťn van hun dierbaren treft die dan komt te overlijden. Zelfs jonge kinderen hebben het al van de opvoeders overgenomen.

Op de radio en tv kunnen ze ook al niet meer beschaafd praten, slecht voorbeeld voor de kinderen/jeugd.
Persoonlijk vind ik dit een kwalijke zaak: waar is het respect gebleven?
Waarom verbiedt de regering dit niet?

Men hoeft het niet te geloven maar ik heb zelfs de pastor van de Vredeskerk (Valkering) in Amsterdam in de Kerstnacht (2007) grove taal horen spreken. De hele kerk was hier getuigen van inclusief zijn ouders. Wat was ik geschokt, ik vond het niet normaal.

Ik word door hoog begaafde collegaís omschreven als hoog begaafd medium en weer als zeer hoog begaafd medium. Dr. D. Van Ooteghem, medium en astroloog, heeft mij vertelt, dat ik een hoog begaafd medium ben. Astro TV medium Danielle Nijhuis: dat ik zelfs een leraar ben voor mensen. Dit hebben veel mensen al mogen ervaren. Sommige mediums zien het witte licht om mij heen en veel engelen. Ik zelf weet en voel natuurlijk ook dat ik veel bescherming heb. Hoe kan dit ook anders, ik dien maar ťťn God en dat is Jezus. Natuurlijk maakt dit mij blij als mijn collegaís dit soort Waarnemingen doen, voor mij is dit een bevestiging dat ik met de Goede en Zuivere Bron bezig ben. Ik blijf een discipel van God en werk met Zijn Kracht en dat van Zijn Heilige Geest. Maar ik ben vooral nederig, ik ben gewoon, ik leef  zonder hoogmoed. Ik ga om met arm en rijk of je nu een hoge of lage positie hebt.  Er zijn ook geestelijken die tegen mij gezegd hebben dat ze mij bijzonder vinden.   Het heeft ook geen zin om tegen mij te liegen of jaloers op me te zijn want God hoort en ziet alles. Bovendien breng ik zware offers door celibatair te leven. Ik heb nooit gerookt, drink soms wel een glaasje rode wijn.

Ik werk in hoge mate met mijn antennes op mijn hoofd. Met dat wat ik van Jezus heb gekregen en onder begeleiding van zijn Heilige geest.

In de naam van Jezus en onder begeleiding van zijn Heilige Geest, heb ik al velen mogen helpen. Sommige kerken wo de Pinkster Gemeente hebben vooroordelen over mijn mediumschap. Ik zit er niet mee. Want zij hanteren dezelfde Bijbel als ik, ze staan dan ook in de kerk om mensen te genezen. Net als ik, hanteren zo ook deze tekst uit de Bijbel: Johannes 14:12 Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want ik ga tot de vader. Maar ik heb mij nederig gemaakt en heb gezegd tegen God: ik hoef geen grotere wonderen te doen dan u. Ik maak mij wel nederig voor u.

De mensen die ik heb mogen helpen:

Waar men last van had behelsde: op deuren die open en dicht sloegen, pannen en potten die rammelden terwijl er geen muizen of zo in huis waren, het horen van traplopen terwijl er niemand anders aanwezig was, gekraak, vreemde geluiden in de woning, mensen die slachtoffer waren van zwarte magie, mensen die verkeerd behandeld waren door winti priesters enz. Mensen die voelen dat ze aangeraakt werden, wakker geschud of gemaakt werden tijdens het slapen.

Ik heb zelfs mensen geholpen die al opgegeven waren door artsen. God zegt dat Hij bepaalt wanneer Hij je oproept. Mensen hebben nog jaren geleefd na behandeling van mij. 

Ik ben niet bang van negativiteiten of kwade invloeden: God zegt: als ik vůůr je ben wie kan dan tegen je zijn? (zie ook icoon christendom)

Ik traceer tot in het diepste. Ook als iemand naar het bos is geweest bijv. om zijn medemens kwaad te berokkenen (dus om rituelen uit te voeren ed) zal Jezus mij dit openbaren want voor God kan niemand iets verborgen houden. Ik traceer ook de persoon die zegt dat hij zich onzichtbaar heeft gemaakt als ze een kwade ritueel hebben uitgevoerd.

Ik heb een krachtige en liefdevolle band met Jezus. Niemand komt tussen ons. Ik heb al vele wonderen mogen ervaren.

Vroeger in mijn jonge jaren was ik stil, sprak maar weinig omdat ik mij onbegrepen voelde. Ik was heel mager. Tegenwoordig kan ik mij beter uiten. Toch kan ik me niet zo vinden in de mensen, ik vind ze soms te oppervlakkig. Ik merk dingen op waar anderen zijn die dat niet opmerken. Soms vinden mensen het niet zo leuk wat ik zeg omdat ik heel direct ben (straight tot he point), dit kan soms heel erg confronterend zijn.  Gelukkig kunnen mensen mij ook waarderen juist omdat ik heel direct ben. Ik trek mij vaak terug van de samenleving. Ik ga regelmatig naar de zee voor ontspanning.

De afgelopen jaren heb ik wereldwijd heel veel voorspellingen gedaan, die stuk voor stuk zijn uitgekomen. Ook live via de radio, zonder twijfel.

De voorspelling over het jaar 2011 was op 3 januari rond 20.15u.

Ik voorspelde als enige medium ter wereld dat het nog niet afgelopen was met de Rooms Katholieken smerigheden, kindermisbruik ed. Er zou nog meer geopenbaard worden door de Here. Alles wat in het duister is, herhaalde ik, komt aan het licht. En met alles bedoelde ik ook alles dat met onzuiverheid te maken heeft. En niet alleen maar bij de RK, maar ook daar buiten zei ik.  De politiek, de machthebbers die steeds maar meer en meer op macht belust zijn. Dit bleek al dezelfde avond op waarheid te berusten. Tot heden! Ook na 2011 zal men horen over kindermisbruik. Ook in andere delen van de wereld.  In 2009 toen de pastoor mij de mond snoerde in de kerk, had ik tegen hem gezegd: Jezus komt met autoriteit let maar op! Kort daarna werd dit werkelijkheid. Ik weet ook dat het mij niet in dank is afgenomen. Maar als je de bijbel hanteert dan moet je mijns inziens niet alleen maar datgene uit halen wat jou ten goede uitkomt. God is helder en duidelijk. Hij wil dat je eerlijk door het leven gaat. Je kan niet als homo op een altaar staan en zeggen dat je de vervanger van God bent. Zelfs homoís die ik ken vinden dit absurd. Je bent wel een kind van God en je mag altijd tot Hem komen zegt Hij. De schepping begint met: dat God man en vrouw voor elkaar geschapen heeft. Genesis 1:27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Genesis 1:36. Het is ongezond dat oa RK pastores geen man/vrouw relatie mogen hebben. Het Vaticaan had nooit anders geaarde op het altaar moeten toe laten. Het is de grootste fout en belediging aan het adres van God. In je vrije leven mag je alles doen en laten naar jou zin je bent immers ook door God geschapen. Deze materie gaat veel te diep om het in mijn profiel over te hebben. Het heeft met KARMA te maken. Ik ben zeker geen homo hater, absoluut niet, in tegendeel ik begrijp het wel. Maar Jezus is geen homo en verdient respect.

Na de uitzending (2011) zat ik lekker relaxed een kopje thee te drinken, tot ik gebeld werd door een vriend (Henk) van mij. Henk: Heb je het al gehoord? Hij herhaalde dit een paar keer en op zo'n wijze dat ik dacht dat er ergens in Nederland een bom was ontploft met ernstige gevolgen van dien.

Nee, zei ik, ik ben net thuis en een kopje thee aan het drinken. Vertel het maar zei ik. Toen vertelde Henk, dat op het journaal van 23.00u te horen was dat ook de nonnen te maken hadden met een zedenzaak. Verder voorspelde ik die avond dat er aanslagen beraamd zouden worden op kerken, maar dat ze verijdeld zouden worden. De volgende dag hoorde ik zelf op het journaal over de Koptische kerken.

Verder voorspelde ik, dat 2011 een heftig en schokkend jaar zou worden. Dit berustte al heel snel op waarheid. Ik bleef dit in de loop van het jaar aldoor maar herhalen: dat het nog niet over zou zijn bij de RK. Er zou nog meer vuiligheid naar buiten komen. Ik zal dit blijven zeggen omdat de Here bezig is met een schoonmaak over de hele wereld. Heel veel kerken zullen sluiten.

We gaan naar een nieuwe tijdperk toe. Ik spreek niet over het einde van de wereld, zoals de Maya's dit al jaren geleden hebben voorspeld. En zoals een geestelijke uit Amerika paniek wist te zaaien/ veroorzaken door te beweren dat het einde van de wereld in mei 2011 zou zijn. Alleen God de Vader weet dit (Marcus 13:29-32 en Mattheus 24:34-36). Ik spreek meer over een nieuwe tijdperk. Ik werd door het Parool uit de vele mediums en paragnosten die er zijn in Nederland uitgekozen om de voorspellingen te doen: over wel of niet einde van de wereld. 

Verder voorspelde ik dat er een splitsing zou plaats vinden binnen de partij van de arbeid waarbij diverse personen hun lidmaatschap zouden opzeggen. Ook dit berust op waarheid.

Cohen zou geen minister president worden. Hetgeen ook niet gebeurd is.

Ik had voorspeld dat Mark Rutte, minister president zou worden en dat Wilders verrassend sterk uit de bus zou komen. Berust ook op waarheid.

Voorgaande jaren heb ik o.a. voorspeld dat de 4 kabinetten van Peter Jan Balkenende zou vallen. Ik kreeg ook het getal 4 voor hem door. Vond het wel jammer dat hij weg was, hij heeft wel zijn best gedaan. Na zijn vertrek is het een puinhoop geworden. Nederland belandde in een crisis.

Nog veel meer mensen zullen een beroep doen op de voedsel bank. Berust ook op waarheid.

Eerder dat de zaal van Jomanda in Tiel dicht zou gaan. Is uitgekomen. Berust op waarheid.

Ramp in Suriname, dat het niet over was. Berust op ook waarheid.

Onlangs voor Elvira Sweet dat ze nr. 2 zou worden voor Provincie Noord Holland. (Provinciale staten). Berust op waarheid.

Ik dank God voor de wijze lessen, soms wel zwaar maar ik ben er alleen maar sterker, wijzer, gegroeid en zuiverder door geworden. 

Jezus zegt: als IK vůůr je ben wie kan dan tegen je zijn? Ik ben de Opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid Johannes 11:25-26. Hij waakt over Zijn kinderen. Hij zegt: Wie in Mij gelooft zal niet verloren gaan.

De Wet van KARMA houdt in: wat je ZAAIT zult gij OOGSTEN.

Jaloezie, wat is dat?

God zij dank ben ik op niemand jaloers. Ik zal je juist helpen daar waar ik kan en sta bekend als sociaal en helpvaardig. Jaloezie komt niet van God. Jezus is Liefde en Vrede. Wanneer je tevreden bent met wat je hebt, hoef je natuurlijk niet jaloers te zijn op je medemens.  Bijna alles wat je overkomt in dit leven heeft met KARMA te maken.  Mijn advies is als je meer wil weten over KARMA dit dan ook te bestuderen. Dan snap je de situaties die je overkomen sneller.  Doe je medemens geen kwaad aan want de Wet van Karma is een onherroepelijke Wet.
Betaal niemand om je medemens kwaad te berokkenen.
 Geef het geld maar aan de armen als je er geen raad mee weet of ga lekker op vakantie om je lichaam, geest en ziel te ontspannen. Of stort het voor: Radio Sunshine, we kunnen het goed gebruiken.

Hetzelfde geldt ook voor kwaadsprekerij.

Wanneer je kwaad spreekt over je medemens dan moet je ook weten dat de satan bezit van je heeft genomen, hij laat je dingen zeggen en doen waarvan je later spijt krijgt. Maar dat zie je later pas in, wanneer hij je dierbaren het graf in heeft gejaagd of jezelf in de problemen heeft gebracht maar dan is het meestal al te laat. Hij pakt je juist op een moment dat je het niet verwacht.

Mensen die aan satanisme doen, daar kan je het ook aan zien (men heeft een bepaalde uitstraling). En denk maar niet dat alle geestelijken nu helemaal zuiver staan op het altaar.  Als ik naar hun aura kijk, zie ik bij weinig de kleur wit van zuiverheid of de kleur paars van spiritualiteit. Alle voorspellingen van mij over geestelijken klopt toch. Tot heden hoor je het via de media, journaal ed.

Het is niet altijd even makkelijk om medium te zijn: want als je de waarheid spreekt en mensen jaloers op je gave zijn, dan zeggen ze al gauw dat je gek bent. Ik leg ze in handen van God. Haal me schouders op, maak me niet kwaad of druk anders raak ik mijn energie kwijt, dit is precies wat de satan wil. Want als jij in God gelooft dan zal je vaker voor gek worden uitgemaakt. Je kan een mens niet veranderen, dit moet de mens zelf doen. En van gekte kan je niet winnen.

Ik voel me altijd getroost door Jezus en Zijn Heilige Geest, ik laat ze maar praten. Immers we hebben een tong van God gekregen om er goed en kwaad mee te mogen spreken. Daar heeft God ons de vrijheid in gegeven. Ik ben vele malen zwaar op de proef gesteld door God. Ik sta rotsvast in mijn geloof.  Als mensen kwaad spreken over anderen hebben ze vaak niet in de gaten dat het kwade reeds bezit van ze heeft genomen. Er is sprake van een negatieve spiraal om hun heen. Ik denk maar zo: zelfs een psychiater zal niet tegen zijn cliŽnt zeggen dat hij/of zij gek is omdat hij medicijnen gestudeerd.

Natuurlijk krijg ik erg veel te horen van mensen, ze delen graag met mij. Maar ik zal je ook een halt toe roepen als ik merk dat het maar roddelen blijft. Want het brengt ook mij spiritueel ook omlaag. Ik zal je inzicht tot inzicht brengen en je bewustzijn verruimen. Door geroddel in de kerk over mijn medemens ben ik ook gestopt met trouw naar de kerk te gaan. Ook in Pinkster Gemeenten wordt er geroddeld. In de Pinkster Gemeente waren sommigen bang om op een icoon van mijn website te drukken. Maar ze zijn niet bang om over anderen kwaad te spreken. Ik heb ze maar weinig over vergeving horen praten. Juist in kerken waar men praat over de liefde van God en het Heilige Evangelie verkondigd. Men heeft mij zelfs gevraagd om mijn icoon van mediumschap van de website af te halen? Ik heb dit geweigerd. Ik vond het brutaal. En dan het gezeur over een tiende iedere week. Jezus zelf heeft nooit een tiende gevraagd. Ik kan niet in de bijbel vinden waar Jezus dit zegt. Wel de apostelen. Er was vroeger toch geen geld? Er was een ruilhandel en gouden munten.

Soms vragen mensen mij hoe ik zover ben gekomen en wat ik hiervoor gedaan heb?

Mijn opleiding tot Mediumschap heb ik rechtstreek van de KOSMOS. Ik ben Christen dus mijn leraar is Jezus en Zijn Geest. Ik hou heel veel van Jezus, Hij is mijn spirituele Meester/Leider en Bron. Ik leef ook al vele jaren celibatair. Rein dus. God kiest bepaalde personen uit op aarde, Hij werkt via deze personen. Ik wil hiermee niet zeggen dat ik de bijbel uit het hoofd ken. Heel veel wordt mij van Boven aangereikt door de Geest van God. Ik wil met niemand in discussie gaan over geloof. Geloof is iets persoonlijks.

Spiritualiteit kan je op verschillende manieren ontwikkelen:

Tijdelijk celibatair te leven (rein) Meditatie,  Geloof ontwikkelen/open stellen voor God, de Allerhoogste Bron.

Door later toch weer een seksuele relatie aan te gaan en zo spiritualiteit verder te ontwikkelen. Dit zal je zelf weer van de KOSMOS aangereikt krijgen.

Dit vraagt dus om zware offers: niet roken, geen alcohol, een glaasje wijn okť, geen grove, vulgaire en vunzige taal gebruik, Nederigheid.

Verder leven we in een tijd dat steeds meer mensen zich bewust worden van een Hogere vorm van Energie, een Kracht en Liefdevolle Tegenwoordigheid, die ons wil helpen een beter mens te worden en om onze bestemming te vinden en te worden waarvoor wij bedoeld zijn.

Veel mensen verlaten het spoor van religie, godsdienst, kerkstructuren, dogma's en voorgeschreven paden om zelf tot de Bron van het leven door te dringen en zelf contact te leggen met deze voor een ieder toegankelijke Goddelijke Stroom van Energie.

Er lijkt een beweging te ontstaan van mensen uit verschillende (godsdienst) achtergronden die elkaar hierin gaan erkennen.
Een gemeenschappelijk spiritueel mondiaal ontwaken waarbij steeds meer de nadruk komt te liggen op een zuivere levenswandel van binnenuit. Vanuit een innerlijk contact met deze Goddelijke Energiestroom. Niet een spirituele egotripperij maar een gezamenlijk optrekken en nederig openstellen en overgave aan het Grote Plan van God met de mensheid.

Steeds meer lijkt het toe te gaan naar een groot spiritueel ontwaken met als einddoel een spirituele transformatie van de hele aarde waarbij alle negatieve energie die de oorzaak is van alle ellende verdwijnt. Liefde is sterker dan de duisternis en zal uiteindelijk overwinnen.
De grote drijvende kracht hierachter is de onuitputtelijke en onbaatzuchtige Liefde van God. Hij is de initiatiefnemer van dit Goddelijke Plan.

Ik hoop dat dit stukje over mij een lichtpuntje en steun mag zijn voor mijn medemens.

En natuurlijk kan je niet alles schrijven maar in grote lijnen is dit het wel. Ik weet voor 100% zeker dat velen die met spiritualiteit bezig zijn herkenningspunten zullen vinden.

Als RK ben ik teleurgesteld in de RK Kerkleiding. Ik ben niet gecharmeerd van Paus Benedictus, zo ook niet van de pausen, die het misbruik van de kinderen hebben verzwegen.

Paus Franciscus is nederig, probeert zijn best te doen en de kerk te redden. Dit wordt een lange en zware karwei. Het gaat hem niet lukken want  zoals ik al jaren geleden voorspeld heb, zullen er heel veel kerken sluiten en niet alleen van de RK. Hij is ook in overtreding van Gods wet.

Waarom is er toch zoveel wreedheid binnen de RK? Ga maar eens terug naar de geschiedenis van vroeger. Mensen werden zo maar op de brandstapel gelegd. Die wreedheid is er nog steeds maar dan in andere vormen. Dit heeft ook veel weg van satanisme. Mij is de mond gesnoerd in de kerk.

Ik ben zo diep geschokt over het kindermisbruik gebeuren, temeer omdat juist ik zo liefdevol ben opgegroeid tussen de geestelijken. Ik wist niet dat geestelijken in staat waren zulke onmenselijke handelingen te verrichten. Ik ben er behoorlijk ziek van geweest en ben afgeknapt van de kerkleiding en alle geestelijken die paus Benedictus (Vaticaan) steunen of hun collegaís verdedigen.

Ik zou nooit zomaar een handoplegging van een geestelijke willen ontvangen.

Paus Franciscus vraagt ons om te vergeven? Dit moeten we ook doen omdat God dit van ons vraagt.

Als medium weet ik dat er nog meer geestelijken onzuiver staan op het altaar en niet alleen maar onder de Rooms Katholieken.

Nadat ik onheus bejegend was (nota bene) in de Vredeskerk, heb ik zowel pastor Valkering, Mgr. Punt als diverse geestelijken (RK) laten weten dat God zou komen met autoriteit, dit was in 2009. Dit is kort erna ook gebeurd.

Mij werd toen de mond gesnoerd in de Vredeskerk toen ik opkwam voor de rechten van de totale gemeenschap. Dit had te maken met het feit dat paus Benedictus vond dat wij niet meer zelf het brood in de wijnbeker mochten indopen. Wij moesten allen uit dezelfde beker drinken, echt vies.

Ik vond dit niet hygiŽnisch. (zie artikel van de Telegraaf ) Ik ben journalist Richard van de Crommert erg dankbaar voor het plaatsen van het artikel in de Telegraaf. Lees verder onder icoon vredeskerk. Onlangs heeft Bisdom Haarlem pr. Valkering gevraagd zich terug te trekken uit de kerk.

Ik zal ook nooit meer zo maar te communie gaan omdat de pastores (geestelijken) hun handen niet wassen in Rooms Katholieke kerken. In andere kerken krijg je de wijn in een kleine beker en mag je zelf een stukje brood pakken (echte brood). Ik heb zelf gezien dat pastores die verkouden zijn, hun neus snuiten en vervolgens vrolijk de kerk in dribbelen, de vrede van Christus aan de mensen wensen en vervolgens ook nog eens de communie uitreiken zonder de handen te wassen. Mensen worden ziek en staan er dan niet bij stil dat de pastor zijn handen niet gewassen of ontsmet had.

Volgens Valkering staat het niet in de liturgie. Maar in de liturgie staat ook niet dat je als homo pastor op een altaar mag staan. Geen enkel pastor of paus is een vervanger van God hier op aarde. Dit is een belediging aan het adres van God. Jezus heeft dit nooit gezegd. Het staat nergens in de bijbel. Maar wel dit: 1 Petrus 2:5-9. Wij mogen met zín allen het evangelie verkondigen. En dit is ook het tiende zoals God dit bedoeld heeft. Nieuwe Testament: 2 KorintiŽrs 9: wie karig zaait, zal karig oosten, wie overvloedig zaait, zal overvloedig oosten. 7 Een ieder doet naar dat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige lief. Wat dus in Maleachi 3:9 staat: dat je vervloekt bent als je geen tiende geeft, kan nooit van Jezus komen want Jezus is liefde. Verder staat er in Galaten 3:13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. 14. Zo is de zegen van Abraham gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof.

Ik hoop hiermee niemand te kwetsen, beleef je geloof maar zoals jij dat wilt.

Ik hou van God, aanbid en dien hem op mijn manier, dit vind ik belangrijk.

Sinds 2009 ben ik gestopt met elke zondag trouw naar de RK kerk te gaan. Ik beleef mijn geloof veel intenser in mijn eigen mijn huis. Jezus woont in mijn huis en dit is ook mijn kerk. Binnenkort hoop ik een Wereldvrede Meditatie Centrum bij mij thuis te openen. Ik hoop met een groep mensen te mediteren voor Wereldvrede.

Ik vind het heel belangrijk om de liefde en Vrede van God te verspreiden onder mijn broeders en zusters. Gelukkig komt dit ook aan.

Ik vind het ook prettig als een geestelijke van de Pinkster Gemeente mij uitnodigt om samen kerk te maken. Als ik een gebed mag doen, voel ik mij rijk en gelukkig. Nog nooit heeft een geestelijke van de RK mij gevraagd om een gebed te doen of over vrede te vertellen noch voor te dragen.

Ik had ook voorspeld dat vooral RK kerken verder leeg zullen lopen en sluiten. Het was overigens ook onlangs op het journaal dat in 2050 driekwart van de RK kerken gesloten zullen worden en het een museum zal worden. Mijn eerdere voorspelling berust op waarheid.

Maar ik weet ook dat steeds meer mensen God harder gaan zoeken (niet in de kerk) vanwege ingrijpende gebeurtenissen. Zij gaan in hun huis bidden. Mensen gaan ook meer meewerken aan VREDE, dit vind ik een zeer belangrijke zaak.

Bovendien hoef je God niet persť in de kerk te gaan zoeken. Hij is bij je, in je eigen huis, letterlijk! Je hoeft Hem alleen maar aan te roepen. In je huis kan jij, je geloof beter belijden, je wordt ook niet afgeleid en kan je God ook dienen zoals jij dit wenst. Immers Jezus is de KERK. Er zijn mooie kerkdiensten op de tv te zien RTL 5 (Hour of power) of NPO 2.

De tijden zijn veranderd. De RK dient wijzigingen aan te brengen. We leven nu in een moderne tijd en niet meer in de middeleeuwen.

Op dit moment zijn er ook mensen heel vals bezig.

Pas op als mensen je aaien of tikken/kloppen op je schouders of over je rug wrijven, dit is niet altijd even eerlijk bedoeld. Soms onzuiver. Men denkt zo je geluk en energieŽn van je af te pakken, te krijgen of je te verzwakken. Het is vals. Dit komt niet van God. Mocht dit je overkomen en het voelt niet goed aan, krijg je koude rillingen, denk dan even over wat je hier gelezen hebt. Je kunt gewoon zeggen dat je dit als niet prettig ervaart en voortaan achterwegen moet laten. Vergeef de persoon. Valsheid wordt altijd afgestraft door de KOSMOS. Mijn mening hierover is: als je God op de juiste wijze dient dan heb je het geluk van een ander niet nodig. God geeft jou wat je toe komt. En als je eerlijk door het leven gaat heb je het geluk van een ander niet nodig. Als iemand kanker heeft of heeft gehad of een andere zware ziekte of een burn-out, depressie, last heeft van vermoeidheid staat de energie van deze persoon op een laag pitje. Als deze persoon je bewust aanraakt om jou energie te stelen of af te pakken (chopper), dan kun je last krijgen van misselijkheid of vermoeidheid. Ik noem dit soort personen aura choppers. Mijn advies: mocht jou dit zijn overkomen? Ga dan lekker heel bewust douchen of als je een bad heb, ga dan even lekker in bad liggen. Een ander voorbeeld is: dat mensen recht tegen over je gaan zitten, met wijde benen op deze wijze kunnen ze ook hun negatieve energieŽn naar de ander door laten stromen oftewel lozen. Mijn advies hierover is: indien je dit merkt, ga met je benen over elkaar zitten of kruis je armen, je kunt ook beiden doen.

WEES LIEF VOOR JE ZELF EN JE MEDEMENS.

HEEL VEEL LIEFDE, LICHT EN KRACHT TOEGEWENST!

Medium Serviela

 

 

In het centrum van Paramaribo staan kerken, synagogen, moskeeŽn en tempels naast elkaar.

Iedereen respecteert elkaar. Hiervan kunnen andere landen leren.


 

www.sunshineradio.nl