ER IS MEER TUSSEN HEMEL EN AARDE

Voorspellingen Medium Serviela 2016

geplaatst: 30-12-2016

Medium Serviela:

Beste lezers,

Hieronder volgen mijn voorspellingen voor het jaar 2016

Allereerst wil ik een ieder een Gezegend, Gezond en Voorspoedig 2016 toewensen!

Als ik terugblikkend op mijn voorspellingen van de gebeurtenissen in 2015 en de jaren hiervoor een balans moet opmaken dan kan ik met trots zeggen dat alles wat ik voorspeld had, op het vallen van het huidige kabinet na, ook daadwerkelijk is uitgekomen. Maar de regeerperiode is nog lang niet voorbij.

Ik bekijk de wereld met argusogen.

Het jaar 2016 is een schrikkeljaar en zal er één worden vol verassingen op velerlei gebieden. De mens zal overmand worden met veel verbazing die haar zullen doen verstijven en omvallen.

De wereld zal meer dan ooit opgeschrikt worden met exorbitante gruwelijkheden welke nog lang niet voorbij zijn (zie ook voorspelling 2015). Ik zie ook dat zich ook weer verschrikkelijke natuurrampen zullen voldoen.

Steeds meer landen zullen bereid zijn om met elkaar een alliantie aan te gaan, enkel om met vereende krachten het oprukkende terrorisme te bestrijden hetgeen de alliantie uiteindelijk zal lukken. Maar ook dit zal enige tijd vergen. Er zijn landen die in het geheim wapens leveren aan terroristen en er grof geld aan verdienen. Uiteindelijk worden ze ontmanteld. 

De vluchtelingenstroom zal ten gevolge van de te verwachten chaos in diverse landen alleen maar in intensiteit groeien.

Wat Syrië betreft, zal Asaad onder zware druk komen te staan en zal hij uiteindelijk  ook opstappen. 

Gelukkig is men nu wat alerter geworden waar het gaat om het opsporen van criminelen die kwaad willen berokkenen als gevolg waarvan er slachtoffers zullen vallen onder onschuldige burgers. Ik zie dat deze dreiging nog lang in de lucht zal blijven hangen welke extra oplettendheid van ons vereist. Eigenlijk is niemand veilig meer op de wereld. Waar je ook bent en gaat zal je bijzonder alert moeten zijn.

Ook in Nederland zal men aanslagen plegen. De regering is zich ervan bewust maar kiest er toch voor om burgers niet de angst op de stuipen te jagen. Toch leven heel veel mensen met angst. Het goede nieuws is dat vele aanslagen verijdeld zullen worden. Politie en militairen zullen handen te kort komen. Niet alleen maar in Nederland.

Men weet nu ook dat telefoongesprekken en e-mails worden gelezen dus men gaat nu anders te werk.

De uitlating van hr. Samsom dat Nederland 200.000 asielzoekers kan herbergen zet kwaad bloed onder heel veel mensen. Een burgeroorlog in Nederland en de omringende landen zie ik daardoor als een reëel gevaar. 

Als we ons tot Nederland beperken dan zie ik dat het fenomeen voedselbank nog lang gestand zal blijven. Het feit dat iets dergelijks denkbaar is in een materieel welvarend land als Nederland komt door de stijgende armoede. Een gedegen onderzoek ernaar zou onverwijld opleveren dat er veel insolvabele mensen zijn die ook nog een solitair bestaan leiden, voornamelijk onder de wat oudere mensen.

Volgens hr. Rutte is de crisis voorbij? Hoezo is de crisis voorbij? Als dit nl. het geval zou zijn waarom is dan de eigenbijdrage van het ziekenfonds omhooggegaan?

De btw van 21% brengt heel wat bedrijven en arme mensen nog meer in de problemen. Het kwartje van Kok is ook nog niet terug gedraaid ondanks beloften die gedaan zijn door PvdA. En zo komen ze met veel meer lasten voor de burgers.                                         Mijn advies is dus ook aan de regering hier wat aan te doen.

Nederland heeft weliswaar veel hoogopgeleide mensen die verlegen zitten om werk maar kunnen daarentegen ook niet profiteren van enige positieve, op hun situatie toegesneden acties om in arbeid te worden bemiddeld. Nederlanders snappen daarom niet indien er wordt geopperd dat de concentratie hoogopgeleiden onder de asielzoekers zo in arbeid zou kunnen worden bemiddeld. Velen houden de klassieke gedachte op na dat scholen buiten de grenzen van Nederland per definitie laag zouden zijn ingeschaald. Met het ambitieuze Nederlandse VMBO valt er nergens enige eer te behalen.

Ik heb eerder voorspeld dat partij PVV van Geert Wilders hoog zou gaan scoren (zie mijn voorspelling 2015). Door de uitspraak van hr. Samson zal de PVV verder groeien en wordt het de grootste partij van Nederland. Maar ook door de houding van het kabinet.  Men zal niet meer om Wilders heen kunnen. Ook al probeert de VVD veel van Wilders zijn ideeën te kopiëren en te propageren. Het kabinet zou onlangs al gevallen zijn als D66 niet had meegewerkt met de belasting verlaging voor de burgers. Omdat de hh. Pechtold en Burma zich ervan bewust zijn dat PVV in de opiniepeiling hoog staat aangeschreven en niet wil dat PVV gaat regeren heeft zowel D66 als het CDA meegewerkt aan het belastingplan van de regering. Dit hebben ook anderen al eerder gedaan om het kabinet niet te laten vallen.

Tegen de beslissing van de KOSMOS kan niemand in verzet komen en zullen we allemaal het moeten doen met de lessen hier op aarde.

De uitspraak van de regering als zou de crisis inmiddels voorbij zijn, voelt voor mij niet als zodanig aan omdat het faillissement van meerdere bedrijven zich zal aankondigen gepaard gaande met een toename van de armoede.

Eigenlijk snappen heel veel mensen minister president Mark Rutte niet zo goed. Als hij met Geert Wilders samenwerkt dan praat hij hem naar de mond met uitlatingen als: “we gaan Nederland terug geven aan de Nederlanders”. Nu hij met PvdA samen regeert heet hij uit hoofde van een verkapte loyaliteit asielzoekers welkom? Alles berust alleen maar op machtspolitiek en machtsaspiratie.

Er was veel kritiek op Peterjan Balkendende maar zo slecht heeft hij het niet gedaan. Na zijn vertrek onder het bewind Mark Rutte is er in Nederland nog nooit zo veel armoede geweest, en zijn er nog nóóit zo veel bedrijven failliet gegaan of gaan fuseren. Zelfs onze Nationale trots, de KLM.

Een paar jaren geleden voorspelde ik dat veel kerken de deuren zullen sluiten (berust op waarheid). Er zullen er nog meer kerken sluiten! Hoe aardig de paus ook is en wat hij ook zal zeggen of doen.  Trouwens Jezus (God) heeft nóóit een vervanger op aarde aangewezen.

Wat ik mooi vind is dat veel mensen zich bewuster gaan worden van hun spirituele krachten en de KOSMOS gaan vragen om verrijking van lichaam, geest en ziel. De mens heeft behoefte aan rust.

Enkele extra positieve ontwikkelingen zullen zijn: de medische wetenschap komt met enorme resultaten op het gebied van de gezondheid van de mens. (dit heb ik eerder voorspeld en is ook uitgekomen) Maar u zult getuige zijn van meer opzienbarende resultaten.  De KOSMOS biedt dit aan de wetenschappers aan ook al denken ze dat ze het zelf hebben ontdekt. Niets is minder waar.

Over president Bouterse voel ik het volgende: Hij wordt niet vervolgd. Hij is ook ziek en heeft last van vreselijke vermoeidheidsklachten. Het kan best zo zijn dat hij plotseling komt te overlijden. Soms voelt hij zich erg ziek, dit komt door de vele rituelen die in de loop der jaren op hem zijn uitgevoerd en nog steeds aan de gang zijn. Maar ook al de vervloekingen die gedaan zijn vanwege de december moorden. Sommigen die hem vervloekt hebben zijn ook al heen gegaan, zelfs met heel veel verdriet omdat ze hun kind zijn kwijtgeraakt of een naaste familielid. Er is ook nog steeds heel veel verdriet onder de mensen die een dierbare zijn kwijt geraakt. In spirituele zin houdt dit in: dat Bouterse zeer zwaar belast is, letterlijk en figuurlijk.

Ik zou graag zien dat men Bouterse vergeeft. Zodat je ziel vanuit een ander standpunt kan reageren met woede bereik je niets. Het brengt je spiritueel omlaag. En natuurlijk mag je boos zijn. Maar probeer het ook los te laten, het negatieve vergiftigd je ziel. Bouterse krijgt al zijn straf door de functie die hij heeft als President van Suriname. Alle kritiek van de media al vele jaren en alles er om heen is hem niet in zijn koude kleren gaan zitten. De Wet Van Karma is een onherroepelijke wet: Een Wet Van Oorzaak en Gevolg, Van Zaaien en Oogsten, is reeds lang op hem van toepassing.

Zou ik voor u met het volgende een steun kunnen zijn? Zodat je het negatieve om kunt zetten in het positieve? Lees het volgende dan aandachtig en het liefst een paar keer of zo vaak als je maar wilt, ik wil alleen een steun voor u zijn: POSITIEF DENKEN IS DE KUNST VAN CONSTRUCTIEF TE KUNNEN DENKEN. HET IS HET VERMOGEN OM NEGATIEVE SITUATIES OM TE BUIGEN NAAR HET POSITIEVE, OM VOORDEELTE KUNNEN ZIEN IN NADEEL. POSITIEF DENKEN LEIDT TOT SPIRITUEEL MEESTERSCHAP.

En natuurlijk weet ik veel meer over de wereld enz. maar ik hou het hierbij.

Mijn advies: het zou goed zijn om elke dag aandacht te besteden aan WERELD VREDE, ook al was het maar 1 seconde, dit zal de aarde/de wereld helen.

Ik ben lichtwerker dus besteed ik, elke dag aandacht aan WERELD VREDE, sla geen dag over. Wordt ook lichtwerker met mij: neem een positieve gedachte over jezelf. Bijvoorbeeld: IK BEN EEN VREDIG MENS. HOUD DIE GEDACHTE VAST EN ERVAAR JEZELF ALS VREDEVOL. ACCEPTEER EN ERVAAR EN VERSPREID DE POSITIEVE GEVOELENS DIE VOORTKOMEN UIT DEZE ENE GEDACHTE.

Lees ook rechts in het menu het onderwerp: gewoonten die je gelukkig maken. www. sunshineradio.nl

Natuurlijk zal u ook met mooie dingen in het leven te maken krijgen. Wat maak je zelf van je leven.

Ik wens u ondanks alle ellende waarmee wij met z’n allen te maken zullen krijgen: heel veel Liefde, Licht en Kracht.

Voorspellingen Medium Serviela 2015

geplaatst: 29-12-2014

 

IK WIL OVER MIJN VOORSPELLINGEN VOOR 2015 HEEL KORT ZIJN.

ALLEREERST WENS IK U EEN GEZEGEND, GEZOND, VREDE VOL EN VRUCHTBAAR 2015!

IK WIL HET HEBBEN OVER MIJN VOORSPELLINGEN VAN DE AFGELOPEN JAREN: ALS U DIT NOGMAALS LEEST, DAN MERKT U DAT ZE STUK VOOR STUK ZIJN UITGEKOMEN.

BEHALVE HET VALLEN VAN HET HUIDIGE KABINET MAAR IK BLIJF BIJ MIJN VOORSPELLING DAT ZE DE VIER JAREN NIET AF ZULLEN MAKEN. DE TIJD IS MOEILIJK TE BEPALEN IN DE KOSMOS.

VOOR HET JAAR 2015: BLIJF IK BIJ MIJN EERDERE VOORSPELLINGEN. IN GROTE LIJNEN BLIJFT HET ONVERANDERD: WE ZULLEN GECONFRONTEERD WORDEN MET SCHOKKENDE BERICHTEN: GRUWELIJKHEDEN, RAMPEN, NATUURRAMPEN. BAH TE ERG VOOR WOORDEN.

HET KWADE ZAL UITEINDELIJK OVERWONNEN WORDEN.
DE KOSMOS SCHUDT ONS WAKKER!

IK ZOU GRAAG ZIEN DAT DE CHRISTENEN WAT MEER GAAN DOEN AAN HUN GELOOF: KERST, PASEN, HEMELVAART EN PINKSTEREN VIEREN IS PRACHTIG MAAR OVERMATIG ETEN EN DRINKEN, HEEFT NIETS MET GELOOF TE MAKEN. DAT JE DE FEESTDAGEN WIL VIEREN IS MOOI MAAR WEET OOK WAAROM JE DIT DOET.

JEZUS KWAM HEEL NEDERIG TER WERELD, GEBOREN IN EEN STAL IN BETHLEHEM.
SOMMIGE CHRISTENEN VIEREN DEZE HOOG HEILIGE DAGEN MAAR WETEN SOMS NIET EENS DE BETEKENIS HIERVAN.
HET KAN TOCH ZO MOOI ZIJN OM ANDERS GELOVIGEN TE  KUNNEN VERTELLEN WAT DEZE FEESTDAGEN VOOR BETEKENIS HEBBEN.

ALS ER VERKIEZINGEN KOMEN ZAL DE PVV ALS GROTE WINNAAR UIT DE BUS KOMEN.
HOE MEER TUMULT ROND WILDERS HOE MEER STEMMEN.
IK ZIE NIET DAT WILDERS VEROORDEELT ZAL WORDEN TOT EEN GEVANGENIS STRAF. IK GEEF WILDERS WEL HET ADVIES OM GENUANCEERDER TE SPREKEN EN NIET MENSEN NIET ZO MAAR TE KWETSEN. HIJ VIND HET ZELF OOK NIET LEUK OM GEKWETST TE WORDEN. WE LEVEN IN EEN WERELD DIE VAN GOD IS EN VAN NIEMAND ANDERS. HET IS ONS GEGEVEN OM ERVAN TE KUNNEN GENIETEN. TIJDELIJK! IN VREDE EN IN HARMONIE TE LEVEN. HET IS DE HEBZUCHT VAN DE MENS DIE STEEDS MEER WIL EN STEEDS MEER NAAR MACHT WIL HEBBEN.

DE MENSEN ZULLEN GOED AFREKENEN MET DE PVDA, ZO OOK MET DE VVD.

DE CRISIS IS NOG LANG NIET VOORBIJ!
FINANCIEEL: ER ZULLEN NOG MEER ARME MENSEN ERBIJ KOMEN.

NOG MEER BEDRIJVEN, ONDERNEMINGEN ZULLEN HUN DEUREN MOETEN SLUITEN.

WAT DE EURO BETREFT: IN DE TOEKOMST GAAN WE WEER TERUG NAAR ONZE EIGEN VALUTA. ALS ER 1 SCHAAP OVER DE DAM IS VOLGEN ER MEER. IK ZEG HIERMEE NIET DAT NEDERLAND, DE EERSTE STAP ZAL DOEN.

MENSEN GAAN ELKAAR STEEDS MEER HELPEN EEN SOORT RUIL HANDEL NET ALS VROEGER. DIT IS EEN GOEDE ZAAK. OOK GAAN MENSEN ELKAAR GEWOON MEER HELPEN IN ALLERLEI VORMEN. DIT MAAKT MIJ GELUKKIG. HET HOEFT TOCH NIET ALTIJD TE DRAAIEN OM GELD. LIEFDE IS HET SLEUTEL WOORD.

DE MEDISCHE WETENSCHAP KOMT MET GROTE DOORBRAKEN.

BEN JE ALLEENSTAAND? HET IS BEST MOGELIJK DAT U NU WEL DE JUISTE PARTNER ONTMOET. HET WORDT EEN BETER JAAR VOOR U IN VEEL OPZICHTEN DUS OOK FINANCIEEL.

PAS GOED OP JE ZELF!

GODS ZEGEN TOEGEWENST!

U ziet het mijn voorspellingen kwamen al snel uit:

De aanslagen in Frankrijk 7-1-15, Belgie, ook andere landen zullen niet bespaart blijven.

Ik gaf advies om wat meer te gaan doen aan je geloof.

16-1-2015:Trouw

Nederland telt voor het eerst meer ongelovigen dan gelovigen. Dat meldt dagblad Trouw, op basis van een onderzoek van Ipsos en de Vrije Universiteit, dat werd uitgevoerd in opdracht van de krant. Wel gelooft meer dan de helft van de Nederlanders in het hiernamaals.

Iets meer dan een kwart van de bevolking is atheïst, 31 procent weet niet of God of een hogere macht bestaat (agnost), 27 procent denkt dat er iets als een hogere macht of kracht is (ietsist) en 17 procent gelooft in God. Het Sociaal Cultureel Planbureau deed in 2012 voor het laatst onderzoek naar het geloof van God in Nederland. Toen waren er nog wel iets meer gelovigen dan ongelovigen.

Geloof in hiernamaals nog wel springlevend

Het geloof in het hiernamaals is nog wel springlevend, blijkt volgens de krant uit het onderzoek. Meer dan de helft van de bevolking gelooft op een of andere manier in het leven na de dood. Ruim veertig procent van de Nederlanders beschouwt zichzelf als spiritueel.
Namens de VU voerden politicoloog André Krouwel en godsdienstpsycholoog Joke van Saane het onderzoek uit.

laten we respect hebben voor een ander zijn geloof, religie of levensbeschouwing.

 

Geplaatst op 17-11-2012

De Maya's voorspellen dat er een einde komt aan de wereld op 21 december 2012.

Medium Serviela spreekt dit tegen en voorspelt:
dat er geen einde van de wereld komt op 21 december 2012.

Zie ook een artikel over mij in Het Parool van 20 december 2012 (pagina 8)geschreven door Maxime Smit.

Ik vind het verwarrend voor de mensen en heel erg zelfs omdat sommige mensen de voorspellingen van de Maya's serieus nemen.

De Maya's vragen om aandacht en het is ze wereldwijd gelukt ook. De Indianen zijn een vergeten volk geworden. Toch hebben ze de ogen van velen geopend.  Mensen worden wakker geschud en dat is goed ook. Zoals het nu gaat in de wereld kan het niet langer. Zelfs kinderen en de jeugd worden gewelddadig. Ook zij schreeuwen om aandacht. Kinderen moeten wat strakker aangepakt worden en normen en waarden moeten beter bij gebracht worden. Dit is mijn advies.  Het ligt aan de opvoeder wat ze met dit advies gaan doen. Kinderen kunnen nu voor elk een wisje wasje bellen met een kinder telefoon. Er zijn ook kinderen die hun opvoeders chanteren en mishandelen. Ouders voelen zich soms beperkt in hun opvoedings mogelijkheden omdat ze het gevoel hebben gecontroleerd te worden. Kinder mishandeling mag nooit gebeuren daarom is het goed om te controleren maar te is overbodig. Kinderen kunnen ook goed liegen vooral in de puberteit. En jeugdzorg gaat daar niet altijd even goed mee om. Ouders voelen zich vaak aangevallen. Dus wat zorgvuldiger omgaan met de gevoelens van ouders is ook geboden. De kinderen van nu zijn veel new age kinderen of te wel oude zielen. Die zijn erg rijp en pienter. Dus ouders moeten goed gesteund worden. Tegenwoordig willen kinderen voor ouders bepalen, dat kan dus niet. Kinderen mogen bij sommige situatie betrokken worden maar kinderen laten bepalen is niet goed. Ze kunnen het snel van je over willen nemen.

Door alle voorspellingen over einde van de wereld door diverse personen krijgen kinderen/jeugd het nog veel moeilijker. Kinderen kunnen gaan bed plassen want ook hun komt het in de oren. Hun dromen en toekomstbeelden zien ze in het niet vallen. Allerlei gedachtegangen spelen een rol bij ze. Ze kunnen zich ook nerveus gaan gedragen. Ik adviseer opvoeders om hun kinderen goed op de hoogte te brengen van deze onzin:nl het einde van de wereld. Kinderen en ook volwassenen kunnen in een depressie terecht komen.

Ook scholen kunnen hier aandacht aan besteden.

Niemand weet wanneer het einde van de wereld zal komen. Niemand maar dan ook niemand. Mijn advies is dan ook om je door niemand meer gek te laten maken. Ook niet door kerken.

Bovendien wil ik tegen iedereen zeggen: leef goed, leef eerlijk dan hoef je niet voor de dood bang te zijn en zeker niet voor het einde van de wereld.

Al mijn voorspellingen kwamen tot heden uit zoals:

De vier kabinetten van Peterjan Balkenende vielen. Eerste Kabinet Mark Rutte zou al snel vallen.

Mark Rutte 2: mensen gaan protesteren: dit gebeurde al heel snel.

Obama werd voor de tweede keer gekozen.

Eerder voorspelde ik wereldwijd over de misstanden binnen het christendom, alhoewel ik zelf ook christen ben. Ik voorspel dat er nog meer misstanden naar buiten zullen komen in binnen en buitenland en niet alleen maar binnen het christendom. Dit heb ik trouwens al eerder voorspelt.

De een na de andere misstanden zoals kindermisbruiken en kinderporno kwamen aan het daglicht.

Robbert M. is daar een groot voorbeeld van.

Ook voorspelde ik daarna dat het nog niet afgelopen was met de misstanden binnen het christendom, tot heden blijft het in het nieuws en nu anno 2012 voorspel ik, dat het nog niet afgelopen is met misstanden binnen het christendom.

Ik voorspel: kabinet Rutte/PvdA krijgen het erg moeilijk nog voordat ze geïnstalleerd waren deed ik mijn voorspelling, dit berustte al snel op waarheid.

Kabinet Rutte valt weer, maakt 4 jaren regeren niet af. Er komen nieuwe verkiezingen.

Maar er komen nog meer protesten. Het kabinet heeft nog verborgen plannen over de bezuinigingen. De bevolking zal het niet meer accepteren. Er komen grote protesten en demonstraties en mensen zullen massaal de straat op gaan.

Iedereen wordt aangeraden goed op zijn/haar bezittingen op te passen en goed tegen inbraak te beveiligen. Criminelen zullen toeslaan op straat. Inbraken en gewelddadige overvallen zullen plaatsvinden. De politie krijgt handenvol met werk. 

De politie zal criminele bendes opsporen.

Ook zijn er aanslagen in voorbereiding. Ze zullen verijdeld worden.

De ene na de andere natuurramp zal plaatsvinden.

De Kosmos vraagt van ons allemaal om zuinig te zijn op de natuur. Anders gaan we het wel merken. Mensen worden wakker geschud maar sommigen begrijpen het nog steeds niet goed genoeg.

Het wordt een grote bende op de wereld. Oorlog hier en daar, velen zullen het met de dood moeten bekopen.

Wanneer gaan gelovigen nu ophouden met oorlog voeren en mekaar afmaken om geloof? Wetend dat elk een geloof, religie of levensbeschouwing spreekt over de liefde van God. Er is maar 1 God, dus waarom al die oorlogen? Het is gewoon niet nodig. Streven naar wereldvrede met z'n allen dat zou pas een goede oplossing zijn. Elkander respecteren voor wat je uitdraagt aan geloof, religie of levensbeschouwing.

We kunnen God niet de schuld geven van het menselijk denken. doen en laten. God wil ons niet programmeren. Hij wil wel dat we Hem respecteren en dienen op de juiste manier. Uit naam van God doden komt niet van God. Omdat Hij liefde is en Vrede wil.

Ook Maxima en Willem Alexander mogen wel oppassen, criminelen hebben het ook op hun gemund. Hun spontaniteit kan hun wel eens fataal worden. Dus oppassen geblazen. Er worden ook weer aanslagen beraamd.

Beatrix kampt met haar gezondheid. Binnen 5 jaar zal Willem Alexander koning worden.

Prins Friso zal niet meer totaal genezen. Ik vrees het ergste. Het zou voor mij wel een uitdaging zijn te mogen proberen om hem in de Naam van de Allerhoogste te mogen genezen. Er zijn via mijn handen al velen genezen.

De medische wereld komt met mooie resultaten op diverse gebieden. Nieuwe ontdekkingen worden gedaan op medisch gebied.

Heel veel mensen zullen hun baan kwijtraken door de crisis.

Het wordt een wereld crisis. De armen zullen armer worden.

Er komt geen elfstedentocht

Obama krijgt het ook moeilijk: er worden alweer aanslagen beraamd tegen hem. Dit weet hij al. Hij is ook heel gevoelig. Hij heeft een beschermheer, hij droomt en ziet situaties die hem zullen overkomen al meestal in zijn droom.

Obama is een man die erg zijn best doet en probeert te luisteren naar ook de arme mensen, dus de lage bevolking. Er is massaal op hem gestemd, hij wil ze ook niet teleurstellen. Hij is wel nerveus en is bang dat zijn gezin iets overkomt, daar is hij erg nerveus over, dit brengt hem soms uit balans.

Ik adviseer mensen om veel meer te mediteren om LICHTWERKER te worden samen met mij en om dagelijks Vrede te sturen naar de hele wereld.

Gebruik minder schutting taal, laat vervloekingen ed achterwegen, het heeft effect op je zelf.

_________________________________________________________________

Reeds uitgekomen voorspelling 2012-2013

13-12-2012

Lodewijck Ascher: nog meer bezuinigingen niet uitgesloten.

22-12-2012

In het ochtend journaal 22-12-2012 was mijn voorspelling al actueel: Diederik Samsom zei: dat hij niet weet of het kabinet nog stand houd volgend jaar.