LIEFDE EN RELATIE

 

 

DE KRACHT VAN LIEFDE

Liefde is de grootste kracht van het universum. Het is de kracht waar alles uit is ontstaan. Het is een scheppende en creatieve kracht. Overal waar liefde is krijgt alles een glans en levenskracht. Het is aangetoond dat planten en zelfs dode materie zoals water reageert op liefde. Alles is gevormd uit liefde en liefde is de dragende kracht van alles. De stroom van liefde kan verstoord worden en geblokkeerd raken door anti-liefde. Anti-liefde is de tegenkracht van de liefde die trekt aan ons ego en ons verleid onszelf tot een god te verheffen en macht uit te oefenen op anderen in plaats van te dienen uit liefde.

Liefde in relaties.

relaties

Liefde in zichzelf bestaat niet. Liefde heeft altijd te maken met de interactie van twee wezens met een persoonlijk bewustzijn. God heeft liefde in Zichzelf omdat Hij in Zichzelf uit drie personen bestaat. De Vader, Zoon en Heilige Geest die onderling in volmaakte eenheid en harmonie elkaar dienen en beminnen. Daardoor ontstaat er een krachtveld waar al het andere uit is ontstaan. God heeft niet alleen liefde in Zichzelf, God is de manifestatie van liefde.
1 Johannes 4:16 God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Liefde stroomt dus altijd van de een naar de ander. Je hebt een zender en een ontvanger nodig. Zonder deze twee polen kan er niks stromen. Pas als de liefde stroom gebeuren er dingen en krijgt de liefde vorm en gestalte. God biedt ons Zijn liefde aan, Hij is de krachtcentrale maar als wij ons niet openen voor Zijn liefde kan deze niet naar ons toe stromen en ervaren wij niks van die liefde. Als wij ook god willen zijn kan de liefde niet stromen want dan hebben wij dezelfde polen. Net als bij een magneet de gelijke polen elkaar afstoten zo stoten wij ook Gods liefde af als wij ons onafhankelijk opstellen en als God willen zijn. Als wij leren te aanbidden en Hem verhogen en onszelf leren aan het te onderwerpen zal Zijn liefde naar ons toe stromen zoals water stroomt van hoog naar laag. Dit werk ook in andere relaties. Als wij ons nederig, kwetsbaar en afhankelijk opstellen ontvangen we veel liefde van mensen.
De aarde en heel het geschapen zichtbare universum is een afspiegeling van de hemelse werkelijkheid. Het equivalent van Gods wezen hier op aarde is de mens met in het bijzonder de huwelijksverbondsrelatie tussen man en vrouw.
Genesis 1:27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.
Liefde kan alleen groeien naar volwassenheid in een veilige omgeving van toewijding en trouw. Een huwelijksverbond waarin men elkaar trouw belooft lief te hebben tot de dood, onafhankelijk van omstandigheden of gevoelens, is een uitvinding van God en creŽert een veilige omgeving voor de liefde om te groeien. God heeft gekozen voor een huwelijk tussen man en vrouw omdat mannelijk en vrouwelijk elkaar aanvullen en in evenwicht houden tot een volmaakte harmonie, tot een veilige omgeving voor het verwekken en opvoeden van kinderen in een omgeving van trouw en liefde. Naast het huwelijk zijn familiebanden en hechte vriendschappen relatievormen waarin door trouw de liefde kan groeien. Liefde zonder trouw is geen liefde maar een oppervlakkig vaak egocentrisch gevoel waardoor veel relaties stuk lopen.
Echte liefde is sterker dan de dood omdat de liefde uit God is.
1 Johannes 4:16 En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.
Geloof, hoop en liefde zijn de fundamenten van het leven die een eeuwige waarde hebben. Tussen mensen die van elkaar houden met echte liefde ontstaan een verbintenis tussen hun zielen die eeuwig is. Na de dood zullen deze zielen elkaar weer herkennen en in verbintenis met God voortbestaan.
Het huwelijk is een afspiegeling van de verbondsrelatie die God met de mens wil hebben. God bied Zichzelf als Bruidegom aan en vraagt de mens ten huwelijk, om te stappen in een eeuwig verbond van toewijding, trouw en liefde, waarin God Zichzelf volkomen met ons wil delen zonder reserves. De wijze waarop God Zijn liefde aanbiedt is in Zijn Zoon Jezus Christus, die Zijn liefde aan ons heeft bewezen door voor ons allen te sterven aan het kruis. Hij heeft bewezen ons lief te hebben met een liefde sterker dan de dood. Door een liefdesrelatie met Jezus aan te gaan komen we in een verbondsrelatie met God die eeuwig is.
EfeziŽrs. 5:31 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn.
32 Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente.
Ware liefde richt zich op de ander om de ander te dienen en gelukkig te zien zonder daarbij aan zichzelf te denken. Liefde vindt voldoening in het gelukkig zien van de ander.
Liefde is blij als de ander geŽerd wordt en alle aandacht krijgt boven zichzelf. Liefde kan niet jaloers zijn omdat dat niet in haar aard is. Liefde kan niet omslaan in haat omdat liefde zich niet gekwetst kan voelen. Liefde kan wel verdriet hebben als er zij niet wordt ontvangen maar ze voelt zich dan niet afgewezen. Het is een verdriet voor de ander, een medeleven.

Deze liefde waarmee God ons liefheeft hebben we niet uit onszelf maar ontvangen we van God om deze vanuit onze verbondenheid met God weer te kunnen doorgeven aan anderen. De liefde van God is een onvoorwaardelijke gevende liefde die nooit ophoud met stromen.
Jezus heeft deze liefde gestalte gegeven en God aan ons bekendgemaakt. Jezus is DE WEG waarlangs Gods liefde naar ons toe stroomt. De Heilige Geest is het LEVEND WATER, de levenskracht die deze liefde voelbaar en tastbaar maakt in ons leven.

JEZUS IS DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN JOH 3:16, 14:6