Yin en Yang principe

 

Al onze levens zijn een voorbereiding geweest óp de voltooiing van onze ziel.
Tijdens onze lange klim naar waar wij nu zijn beland, hebben we menige testen doorstaan.
Naarmate wij dichter bij onze bestemming komen worden onze inspanningen ook steeds bewuster.
Aanvankelijk hebben wij een vrije keuze.

Noodzakelijke en soms pijnlijke ervaringen dragen vaak bij, aan een persoonlijk groeiproces, van iedere individuele ziel.
Het zijn dikwijls invloeden die ons in onze kindertijd al hebben gevormd en ook onze gevoeligheid toen heeft bepaald.
Dié persoonlijkheidsstructuur bepaalt verder de uiterlijke krachten van licht en duister enerzijds en positieve of negatieve krachten van het individu anderzijds.
Wij hebben zelf deze disciplines nódig gehad, daarom zijn wij bij deze ouders terecht gekomen, om die uitdaging aan te gaan met onze persoonlijkheidslessen.

Alle relaties dienen uiteindelijk tot groei.
Een relatie mag geen negatieve invloed hebben, waardoor een relatie groei eerder stagneert dan stimuleert.
Zo'n verandering is een teken dat er geen groei meer mogelijk is of dat die ongelijk is.
Partners moeten elkaars gelijken zijn, want als zij uiteenlopen, wijst dat op een verschil in denken en in hun groeiproces.
De ene partner kan de ander spiritueel ontgroeien.
De eisen en verlangens van de ander kunnen dan een beletsel gaan vormen voor degene die het spirituele pad bewandelt.
De bedoeling is dat wij ten aller tijden een partner proberen te stimuleren voor hun geestelijke groei.

Als wij gebónden zijn aan een situatie in uiterlijke vrijheid, kunnen we nog altijd toewerken naar een situatie van innerlijke vrijheid.
Het belangrijkste deel om in balans te komen is door innerlijke gewaarwording.
Door 'n zoektocht naar binnen te richten en datgene te doen wat nodig is voor onze zelfontwikkeling.
Kunnen we besluiten onze innerlijke vreugde te cultiveren, iets wat wij hebben en diep in ons verborgen is.
Als we proberen ons ware zelf te bereiken zullen we inzien dat we volledige wezens zijn, in staat voldoening in ons leven te vinden.
Probeer in contact te komen met jezelf, om de ontwikkeling te voltooien in een totale zelf.

Probeer je kwetsbaarheid en angsten toe te laten en te verdragen, zónder daar bij je zelfbeheersing of gevoel van logica te verliezen.
Je komt in balans door je geest te disciplineren, dan maak je een weg vrij naar je innerlijke kracht.

Yin - krachten manifesteren zich in, inlevingsvermogen, liefde en zorgzaamheid en de man, gebruikt zijn vrouwelijke kant om de rol van de vrouw te waarderen, zonder angst te voelen, voor dit gevoelige deel in hemzelf.
 

De vrouw, die haar Yang - kracht heeft ontwikkeld voegt kracht toe aan haar Yin kracht en voegt kracht toe aan haar intuïtief leiderschap en creatief vermogen.

De evolutie van de mens dient één doel, terugkeren naar onszelf in vergevorderd stadium van voltooiing.
De ziel principe is: dat de vrouwelijke helft de Yangkant ontwikkelt en de mannelijke helft de Yinkant ontwikkelt.
Waarbij iedere helft het wezen van de andere herbergt zónder van geslacht te hoeven veranderen.
In opeenvolgende levens hebben we ons wezenlijke zelf ontwikkeld, evenals 't tegen gestelde geslacht in ons.
In het mannelijke bewustzijn gaat de vrouwelijke aard binnen, zoals de ontwikkeling van de vrouwelijke aard wordt opgenomen door het mannelijke bewustzijn.
De een kan niet zonder de ander samen zijn ze héél sterk.

In dé zelf bepaalde sekse, moet wel de aanvullende krachten evenredig van man en vrouw aanwezig zijn.
Een vrouw in balans is sterk en voelt zich prettig met haar secundaire mannelijke persoonlijkheid.
Een man in balans is sterk en behoudt zijn juiste kwaliteiten, maar toont ook zijn vrouwelijke gevoeligheid.
Balans tussen beide seksen is een voorwaarde voor ware gelijkheid, een soort gelijkheid waarvoor men niet hoeft te vechten, dit zit ál in ons ingebouwd en dit komt tot herkenning door innerlijke wijsheid.
Dit zijn de voorwaarden die aan ons wordt gesteld en daarom zijn wij hier op Aarde, om in balans te komen met onze vrouwelijke Yin en het mannelijke Yang aspect.

In de oosterse filosofie worden Yin en Yang als volgt gedefinieerd:
 

  • Yang onderneemt dingen en Yin bevat dingen in zich
  • Yang doet en Yin is
  • Yang in vrijgevigheid en schenkt en Yin ontvangt en deelt het weer opnieuw uit
  • Yang construeert en Yin instrueert
  • Yang implementeert en Yin complementeert
  • Yang is krachtig en Yin is sterk
  • Yang is kennis en Yin is het mysterie dat zich zelf openbaart en kennis wordt
  • Yang ontwikkelt zich en wordt geïnspireerd door Yin
  • Yang is de minnaar en Yin is de beminde en de bron van liefde